english   |   руский
ЗА НАС
ДЕЙНОСТ
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ
МОЩНОСТИ
КЛИЕНТИ И ПРОЕКТИ
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ
КАРТА1. МК “Кремиковци” АД - от 1993 г. - периодични капитални ремонти на машини, агрегати, пещи в Стан 1200-В; ремонт на подемно-транспортни съоръжения. От 1994- 2001г. изработване на инсталация за диализно извличане от байцващ разтвор; специални метални конструкции.

2. БДЖ / ADTRANZ - Daimler Benz – 1998/99 г. - изработване на 100 бр.
междувагонни преходи и уплътнителни тунелни комплекти за ремонт на 50 вагона - по линията на Европейската банка за въстановяване и развитие.

3. Лунапарк “Патиланци” - 1999 г. – изработване на транспортни съоръжения и трасета.

4. 1999, 2000, 2001, 2002 г. - износ на метал за СР Югославия и Босна и Херцеговина.

5. Alumayer Group / Главболгарстрой – 2000/01 г. - изработване на метални конструкции, анкери и комплект обшивки за сградата на РВД на летище София.

6. Адактаинженеринг / Главболгарстрой - 2000/01 г. - изработване на 100 тона метални конструкции и окомплектовки за летище София.

7. Sofia Land АД - 2002 г. - спечелен конкурс за изработване, монтаж и пускане в експлоатация на атракция “Sky cycle”, /” Крилати охлюви”/.

8. “Стилмет” АД - 2002 г. - изработване и монтаж на неръждаем резервоар с диаметър 2 550 мм, V=13,5 куб. м.

9. 2002 г. - Изработване на ролкова преса за брикети от дървени въглища – Велинград.

10. “Юпитер - Стомана” ООД - 2002/03 г. – изработване , монтаж и пускане в експлоатация на лентов транспортьор и пакетираща машина за стоманени листа.

11. ЕКОТЕХ Инженеринг ЕООД - 2003 г. - изработване и монтаж на екофилтър за Булгартабак – Цигарена фабрика “ София – БТ”.

12. Тубо Метал, Гърция – 2003/04 г. – изработване на контейнери за строителни отпадъци.

13. Винпром Дамяница АД – 2004 г. – проектиране и изработване на сортировъчна маса за грозде.

14. БДЖ – 2004 г. - изработване на междувагонни уплътнители.

15. Гълъбов и Съдружници ООД – 2004 г. – изработване на силузи за цимент.

16. ЕКОТЕХ Инженеринг ЕООД – 2004 г. – за Македония - изработване на пещ за топене на алуминий и каросел за разливане на алуминий. Изработване на пакетираща преса за алуминиев скрап.

17. Ел Трейд Консулт – 2004/05 г. – изработване на 32 m3 контейнери за метален скрап.

18. Ай. Ти. Си., Турция – 2004/2005 г. – изработване на метални конструкции, анкери и въздуховоди за летище “ София”.

19. Национална Електрическа Компания ЕАД – клон “Група ВЕЦ Родопи” – Пловдив – изработване на шлюзови затвори / саваци / за язовир “Бели Искър”.

20. Метеко АД – 2006 г. – израбоване на ръкавен филтър за обезпрашаване газовете на автосмесител и пресевен възел в асфалтова база “Карлово”.

21. Савакинженеринг ЕООД – 2005 г. – изработване на затворни съоръжения (саваци) за хидротехнически съоръжения.

22. Енемона АД – 2006г. – изработване на метални конструкции.

23. ЕТ Билек – 2006 г. – изработване на машини за обработка на билки.

24. МЕЛСИКОН ООД – 2008 г. – изработване на силузи и бункери за жито.